Deň matiek v podaní tretiakov a štvrtákov

Deň matiek v podaní tretiakov a štvrtákov


17. mája 2024

Aj tretiaci a štvrtáci si pripravili zaujímavý program pre maminky, nie však vystúpenie. Všetky detaily sa včas dozviete. ;-)

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár