V školskom roku 2023/2024 máme niekoľko voľných miest v treťom ročníku. V iných ročníkoch aktuálne voľné miesto nie je.

Ak máte záujem o prestup:

  1. vyplňte, prosíme, online prihlášku, pričom dbajte na správnosť údajov (aj čo sa diakritiky týka)
  2. po spracovaní žiadosti si s Vami dohodneme termín osobného stretnutia, kde okrem žiadosti podpíšete aj čestné prehlásenie (bude to vyzerať takto)
  3. škole, ktorú teraz Vaše dieťa navštevuje, môžete oznámiť, že uvažujete o prestupe, v princípe však takúto povinnosť nemáte. Ak Vaše dieťa bude prijaté do našej školy, odošleme rozhodnutie o prijatí aj do školy, ktorú momentálne navštevuje a všetky potrebné náležitosti vybavíme bez potreby Vášho zapojenia sa do tohto procesu.

Pri overení údajov na osobnom stretnutí je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Cirkevnej spojenej školy sv. Martina bude prijaté najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti, následne Vám bude doručené na adresu uvedenú v žiadosti o prestup.