Aký by mal byť budúci prvák?

Milí rodičia,

na všetky detičky sa nesmierne tešíme, radosť zo spoločnej práce, ktorá nás čaká, však bude o to väčšia, ak sú na „školu“ vaše deti už naozaj pripravené.

Preto prinášame zoznam zručností, ktoré by budúci prvák mal vedieť a zoznam návykov, ktoré by mal zvládať.


Aké zručnosti by mal budúci prvák mať? Mal by:

 • poznať základné farby;
 • vedieť spočítať predmety do desať;
 • vedieť vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
 • byť schopný naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
 • vedieť porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
 • vedieť určiť prvú hlásku v slove;
 • vedieť vytlieskať slovo na slabiky;
 • sa orientovať v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo);
 • vedieť kresliť pevné a neroztrasené línie;
 • vedieť nakresliť postavu človeka (nie „hlavonožca“);
 • plynulo rozprávať a vyjadrovať sa;
 • povedať, kde býva, či vymenovať členov svojej rodiny;
 • správne vyslovovať všetky hlásky;
 • byť schopný samostatne sa najesť;
 • byť schopný samostatne ísť na WC a dodržiavať hygienické zásady;
 • byť schopný samostatne sa obliecť a obuť;
 • byť schopný pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky.

 

Aké by mal budúci prvák mať návyky? Mal by:

 • byť primerane samostatný v sebaobsluhe (obliekať sa, obúvať, zaväzovať šnúrky, zapínať časti odevu, obslúžiť sa na toalete, vykonať hygienu);
 • nebyť agresívny, riešiť spory s inými deťmi bez hádky/bitky;
 • nemať zlozvyky – cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, a pod.;
 • sa hrávať s deťmi, nestrániť sa ich, nebyť bojazlivý, či plačlivý;
 • byť schopný zvyknúť si na nové prostredie bez väčších problémov (bez plaču, útekov, či schovávania sa za rodičmi;
 • vydržať pri začatej hre 15-20 minút a dokončiť ju;
 • nemať problémy s pomočovaním.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *