Pracovná pozícia: vychovávateľka v 3.A

Email: silvia.galbickova@csshviezdoslavov.sk


Ktorej činnosti v ŠKD sa venujem najradšej a prečo?

Akákoľvek činnosť, ktorá zaujme deti ma teší. Rada hrávam s deťmi hry, kde sa môžu o sebe navzájom viac dozvedieť. Kde sa rozvíja ich empatia. Kde sa učia počúvať sa navzájom, zaujímať sa jeden o druhého. Rada sa s deťmi rozprávam, či už v skupine alebo individuálne.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Chcem byť pre deti dobrou vychovávateľkou. Chcem rozumieť ich potrebám, ich svetu. Pomáhať im rozvíjať ich osobnosť, ich schopnosti a zručnosti.

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Veľa rokov som pracovala s ľuďmi so znevýhodnením, ktorí boli v rôznom veku. Túto prácu som mala veľmi rada. Naučila ma trpezlivosti a tolerantnosti. Naučila ma veľa o ľuďoch a o sebe 😊

Mám rada prírodu. Rada pracujem  v záhrade alebo len tak sedím a počúvam spev vtákov, šum lístia, pozerám sa na stromy… sú krásne v každom ročnom období.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?

Každý jeden je pre mňa zaujímavý. Takí podobní a predsa iní.  Každý jeden je originál so svojím svetom, svojimi potrebami a záľubami. Rada spoznávam ich svet, rada sa s nimi rozprávam. A najradšej som, keď vidím úsmev na ich tvári. Keď sú spokojné a majú radosť z toho, čo robia.