Pracovná pozícia: triedna učiteľka v 3.B a zároveň vedúca metodického združenia a zároveň školský digitálny koordinátor

Email: anna.krisova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo? 

Jednoznačne matematiku! Ide o predmet, ktorému sa dlhodobo venujem a tým, že učíme Hejného metódou dostáva u mňa matematika úplne iný obraz. Zbožňujem, keď deti skúmajú, skúšajú a učia sa na chybách. Vedia, že urobiť chybu nie je zlé, ale potrebné k tomu, aby sme sa niečo nové naučili. Že iba spoluprácou vieme z danej aktivity získať oveľa viac, akoby to bolo v prípade jednotlivca. Preto pri svojej práci veľmi často využívam skupinové aktivity. V prípade matematiky je tímovosť základom úspechu.  

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma?  

Svoju činnosť chcem aj  naďalej zamerať na digitálne technológie, doposiaľ som sa venovala výskumu, ktorý bol zameraný na DT v matematike, no bolo by pre mňa veľmi prínosné zamerať sa aj na ostatné predmety a aj na implementáciu DT v koncepte školy. Keďže je škola zapojená do programu Microsoft Showcase School, s odhodlaním som sa pustila do získania titulu MIE Experta. V rámci programu chceme školu posunúť na vyššiu úroveň vzdelávania v prostredí DT. 

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Veľmi rada bicyklujem, zbožňujem pobyt v prírode, svoju rodinu a musím povedať, že aj svoju prácu. A prečo? Lebo spoločenstvo, ktoré tvoríme je ako moja druhá rodina, v triede ma každé ráno čaká 21 „mojich adoptovaných“ detí a v zborovni výborné kolegyne a kolegovia.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?   

Na svojich žiakoch mám najradšej ich úprimnosť, bezprostrednosť a obrovskú vďačnosť za to, čo dostávajú, i keď sú len maličkosti, pochvala či úsmev.