Bezbariérové komunitné čítanie

Bezbariérové komunitné čítanie

Celý deň
1. marca 2024 27. marca 2024

Marec, známy ako mesiac knihy, sa v našej škole ponesie v duchu bezbariérového komunitného čítania. Bezbariérového preto, že čítať môže hocikto - bez ohľadu na vek, pohlavie, či povolanie, neexistujú žiadne obmedzenia. Komunitného preto, že chceme, aby toto čítanie prebiehalo v skupinách, v komunitách, spoločne.
A preto tu prichádza výzva smerom k Vám: príďte do (vopred dohodnutej) triedy vo vopred dohodnutom čase prečítať úryvok knihy, ktorú vyberie pani učiteľka. Ak uznáte za vhodné, príďte v oblečení, v ktorom vykonávate svoje povolanie, aby ste deťom odovzdávali odkaz, že čítať (si) môže ozaj každý.

Idete do toho? Napíšte, prosíme, riaditeľke školy a spolu s tímom školy to skoordinujeme. Už teraz ďakujeme za Vašu ochotu a odhodlanie!

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár