Pracovná pozícia: triedna učiteľka v 4.A

Email: zuzana.fulekova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo?

Najradšej mám všetky predmety tak nejak v jednom dni (týždni, …) tzv. projektové vyučovanie alebo vyučovanie v blokoch. Aj počas „obyčajných hodín“ zvyknem deťom hovoriť ako sa jednotlivé predmety prelínajú a že práve teraz máme síce matematiku, ale spojenú s prírodovedou, či so slovenčinou. Predmety sa jednoducho snažím dávať do praxe, t. j. približujem deťom na čo im toto bude, kde to využijú. Postupom času už deti prichádzajú na to aj samostatne a najideálnejšie je to vtedy, keď pochopia, že učiť sa je dôležité pre nich a ako bonus je, že môžu mať z toho radosť a zábavu. Záleží to však veľmi od nich.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Chcem sa posunúť tam, kam bude treba. Vidím to skôr na to, aby som ako pedagóg čo najlepšie reagovala na potreby, ktoré sa v triede (v škole, vo svete) vyskytnú. Momentálne preto študujem Montessori pedagogiku a Montessori liečebnú pedagogiku, pretože tento spôsob výučby dokonale korešponduje s potrebami dnešného dieťaťa a dokáže rozvinúť všetky jeho potreby s dôrazom na jeho vlastné tempo, individualitu a záujmy. Zároveň učí dané dieťa lepšej spolupráci, pochopeniu rozdielov medzi ľuďmi a kritickému mysleniu. Zaujíma ma tiež veda a psychológia. Prečo veci fungujú tak ako fungujú…

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Som obyčajný človiečik, ktorý má rád dobrodružstvo, prírodu, cestovanie a spoznávanie zaujímavých vecí a ľudí. Z mojich záujmov (na ktoré nie je vždy čas) je to šport (plávanie, beh, turistika, bicykel…), maľovanie (krajinky a zátišia) a rada si vypočujem alebo zahrám nejakú pieseň (gitara, klavír). Veľmi tiež obľubujem zvieratá (psy, kone, dravce), ktoré rada pozorujem vo voľnej prírode alebo niekde v parku.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?  

Deti všade na svete sú veľmi spontánne a majú krásny detský svet, z ktorého sa my dospeláci môžeme veľa naučiť.