Pracovná pozícia: budúca pani učiteľka v prvom ročníku

Email: jana.jeziskova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo? 

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma?  

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?