Máme nové logo :-)

Pri zrode novej školy sa toho deje veľa.

Zabezpečuje sa budova (o tomto by sa dalo niekoľko kníh napísať), zabezpečuje sa zariadenie.

Vytvára sa kolektív zamestnancov – hľadá sa vedenie, potom pedagógovia, vychovávatelia, nepedagogickí zamestnanci.

Vytvára sa obsah – školský vzdelávací program, školský poriadok, prevádzkové poriadky, atď.

Komunikuje sa s rodičmi našich budúcich žiakov – tvoríme web, komunikujeme cez sociálne siete, telefonujeme.

Komunikujeme s organizáciami, s ktorými komunikovať potrebujeme – so zriaďovateľom, s obcou, s ministerstvom školstva, ai.

Vytvára sa identita školy – definujú sa detaily, ktoré ju budú od iných škôl odlišovať, tvorí sa grafická a PR zložka.

A tu sa dostávam k podstate veci:

Máme nové logo :-), jednoznačnejšie (pevne veríme, že v tomto už všetci uvidíte sv. Martina, nie malého princa), stále rovnako krásne a vypovedajúce rovnaké posolstvo:

Kniha ako symbol vzdelania, kríž ako symbol kresťanstva, hviezda totožná s tou, akú má naša obec vo svojom erbe a svätý Martin so svojím plášťom, ktorým zachránil žobráka pred zimou, chladom, skrehnutím. A presne tak chceme koncipovať aj našu školu – ako miesto, kde získate vzdelanie, ale zároveň ako miesto, ktoré vás ochráni, ak to budete potrebovať, a to pred zimou (nedostatkom tepla-lásky), pred chladom (tým, ktorý vzniká z nevedomosti), či pred skrehnutím (v ktorom sa ocitáme, keď nás zaplaví strach z nepoznaného).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *