September 2020


Hľadáme odpovede v dvoch oblastiach:

 1. Bude Vaše dieťa naším žiakom/žiačkou?
  • Zisťovanie záujmu o zápis detí do Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove (ďalej len “ naša CZŠ“) v školskom roku 2021/2022.
  • Formulár je určený rodičom detí, ktoré sú v prebiehajúcom školskom roku 2020/2021 predškoláci, resp. už navštevujú prvý ročník základnej školy.
  • Výsledky tohto dotazníka oi. ovplyvnia otvorenie druhého ročníka v školskom roku 2021/2022 (ak bude dostatočný záujem a naplnia sa kapacity na otvorenie dvoch tried druhého ročníka, otvoríme oba ročníky).
  • Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/X5XFbkS43waoXwLH8
 2. Cirkevná základná umelecká škola vo Hviezdoslavove – máte záujem o jej otvorenie?
  • Zisťovanie záujmu o otvorenie Cirkevnej základnej umeleckej školy (ďalej len cZUŠ) vo Hviezdoslavove v školskom roku 2021/2022. V prvom roku plánujeme otvoriť iba hudobné odbory.
  • Dotazník je určený širokej verejnosti, nakoľko štúdium na umeleckých školách nie je vekovo ohraničené. Prosíme Vás ale o starostlivú diskusiu s Vašimi najbližšími, aby sa nám neznásobovali odpovede týkajúce sa jednej osoby (napríklad dieťaťa – v prípade, že dotazník vyplnila aj jeho mama, aj jeho otec, príp. starí rodičia, apod.).
  • Výsledky tohto dotazníka ovplyvnia oi. otvorenie cZUŠ v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove.
  • Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/neY7mZhjHE8QdPga8