Vami vybraný termín sme pre vás  rezervovali. Zároveň Vás prosíme, aby v dohodnutom termíne prišiel na stretnutie aj druhý zákonný zástupca (nakoľko požadujeme, aby prihláška a čestné prehlásenie boli podpísané oboma zákonnými zástupcami), a tiež Vaše dieťa.

Detaily o termíne Vám boli zaslané na email, ktorý ste uviedli vo formulári (ak ho nevidíte, skontrolujte, prosíme, aj spam).


Prosíme Vás, aby ste počas stretnutia dodržiavali všetky aktuálne hygienické opatrenia (R-O-R).


Tiež Vás v záujme čo najväčšieho komfortu prosíme, aby ste prišli načas, pokiaľ to je možné neprichádzajte ani omnoho skôr, ani neskôr. Ideálne je prísť približne 5 minút pred Vašim termínom.


Nezabudnite, prosím, doniesť k nahliadnutiu

  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2022);
  • potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole v predchádzajúcom čase vystavené, resp. v prípade, že máte záujem o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa)

Ak by sa čokoľvek zmenilo a uvedený termín by ste chceli zrušiť, prosím, napíšte nám email na prihlasky@csshviezdoslavov.sk.


Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa! 🙂