Ďalší z ponuky krúžkov vedených externými lektormi je krúžok Záchranárik.