Spevokol je špeciálny krúžok, ktorý môže navštevovať každý, kto chce:

  • učiť sa nové piesne (alebo naučiť iných nové piesne)
  • tancovať ukazovačky a spievať Bohu i ľuďom
  • spriateliť sa s rytmom skrz rytmické hry
  • a mnoho iného spojeného s hudbou 🙂

Tento krúžok môže navštevovať každý, aj tí, ktorí si zároveň vyberú niektorý iný z našej ponuky krúžkov.

Krúžok povedie pani vychovávateľka LenkaN v spolupráci s pani učiteľkou Monikou vždy v utorky od 15,40 do 16,15.