Tentokrát s muchou Gevenduchou pocestujeme v čase. Ako? Zaletíme až tam, kam siaha pra pra pra pra pra pra prapôvod prvých textov. Dozvieme sa napríklad aj to, prečo a kedy mamuty vyhynuli, ktorý národ vynašiel papier – pozor! ten si rovno aj vyrobíme, ako žili napríklad Vikingovia i Rimania a či boli skutočne takí rétori.

Že kto je to rétor? Ech! Nepredbiehajte! Prejdeme sa históriou a rovnako i pikoškami z čias dávno minulých. Viete, kto môže za to, že máme povinnú školskú dochádzku? Sťažnosť adresujte uhorskej kráľovnej, milé Gevendušky. Preletíme slovenské i svetové dejiny s dôrazom na zaujímavosti. Tie budeme hľadať, pátrať po nich i pretvárať. Pripravte sa, v októbri začíname ❤️.

Krúžok povedie pani vychovávateľka Janka a pani učiteľka Adelka vždy v stredy v nepárny týždeň od 14,00 do 15,30 (krúžok teda bude prebiehať raz za dva týždne vo forme dvojhodinovky).