Pracovná pozícia: vychovávateľka v 2.A

Email: lucia.svetlik@csshviezdoslavov.sk


Ktorej činnosti v ŠKD sa venujem najradšej a prečo?

Asi najradšej mám rozhovor s deťmi, keď sa môžeme spoznávať  a vybudovať si vzájomnú dôveru. Keď si môžeme s deťmi zaspievať a popritom vytvoriť niečo pekné, jedinečné.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Už ako malá som sa hrávala „na učiteľku“. Avšak stala som sa ňou až teraz. A tak sa mi splnil môj sen.

Chvíľku som pracovala ako učiteľka v materskej škole. Mám za sebou akreditovaný  kurz opatrovania detí, kurz prvej pomoci. Momentálne študujem odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Po ukončení štúdia by som chcela ešte študovať špeciálnu pedagogiku a venovať sa a porozumieť deťom s autizmom alebo aspergerovým syndrómom.

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Veľmi rada upratujem a mám rada keď je vo veciach poriadok, k čomu vediem aj mojich dvoch synov. Pri upratovaní doslova relaxujem. Nerada skoro vstávam, radšej keď môžem, ostanem v posteli tak dlho ako sa len dá. Milujem kávu a sladkosti.

Nemám rada  chaos a neporiadok, keď nemám veci dopredu naplánované, horúce leto a hmyz.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?

Na deťoch všeobecne mám rada ich hravosť, spontánnosť, úprimnosť, bezprostrednosť a nekonečnú fantáziu. Najviac ma teší, keď vidím ich radosť s úspechov a úsmev na tvári.