Pracovná pozícia: triedna učiteľka v 3.C 

E-mail: katarina.kubanova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo?  

Mojim najobľúbenejším predmetom, predmetom, ktorý učím najradšej, je slovenský jazyk a literatúra. Väčšina žiakov – prváčikov nastúpi do školy s tým, že sa v škole naučia čítať i písať. A tak je to, samozrejme, správne a prirodzené. Ak je však dieťa prirodzene zvedavé a „hladné“ po vedomostiach ešte pred nástupom do školy, nemám rodičom za zlé, keď ma predbehnú a dieťa sa naučí písmenká už pred nástupom do školy. No keď vidím, aké pokroky robia tí žiaci, ktorí sa o písmenká vopred nezaujímali, hreje ma pri srdci, že i ja môžem prispieť k tomu, že vedia viac a budú si ma možno pamätať ako prvú osobu, ktorá im poodhalila tajomstvá abecedy. Spolu sa potom snažíme budovať ich lásku k čítaniu a ku knihám, aby to mali v budúcom živote jednoduchšie. Pretože sa stotožňujem s názorom, že ten, kto má rád čítanie  i knihy sa veľa dozvie a potom i veľa vie. 🙂 

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma?  

Keďže je mojim záujmom byť dobrou pani učiteľkou, moje vzdelávanie sa absolvovaním vysokej školy nekončí. Mojim záujmom je, v blízkej budúcnosti, venovať sa viac finančnej gramotnosti a osvojiť si rôzne formy zážitkového učenia, ktorými by som naučila žiakov viac sa orientovať v tejto oblasti. Nenásilným a hravým spôsobom by bolo našim cieľom, aby sa zorientovali v základných pojmoch z tejto oblasti a zároveň si osvojili základné zručnosti, ktoré im budú nápomocné pri riadení a plánovaní ich finančnej budúcnosti. 

Z môjho súkromia prezradím, že…: 

Od malička som nemala rada zimu. Ako o mne hovoria: „Som teplomilný druh 😊.“ Svoju nechuť k zime som však prekonala a stali sme sa „kamarátkami“ narodením môjho syna. Keď vidím radosť v jeho očiach, keď napadne sneh, prestáva mi byť zima a zabudnem aj na to, že mám radšej leto a teplé počasie. 

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?   

Na mojich žiakoch mám najradšej zvedavosť a úprimnú snahu sa niečo dozvedieť, naučiť sa. Som za nich vďačná, lebo si uvedomujem, že keby nie nich, ťažko by som ich niečo naučila a naše spoločné hodiny by boli prerušované iba napomínaním. A tak to v našej triede, našťastie, nie je. Učím ich veľmi rada a verím, že sa spolu ešte nielen veľa naučíme, ale budeme mať i veľa krásnych a nezabudnuteľných spoločných zážitkov.