Pracovná pozícia: asistentka učiteľky v 2.A

Email: zofia.salcakova@csshviezdoslavov.sk

V akých situáciách sa ako asistentka cítim najlepšie a prečo? 

Ako asistentka sa najlepšie cítim, keď môžem pomáhať žiakom osvojovať si nové vedomosti a zručnosti. Keď spolu so žiakom, žiakmi tvoríme niečo nové.  A rovnako mám rada situácie , v ktorých sme s učiteľom zohratí a vedieme deti k niečomu novému, často úplnou improvizáciou. 

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Môj záujem je najviac orientovaný na deti s autizmom. Rada by som sa stala ABA –terapeutom a tieto princípy využívala pri svojej práci.  

Chcela by som sa venovať canisterapii v školách a pri pohybových aktivitách detí so znevýhodneným, ale aj intaktných detí.  

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Mám rada prírodu , zvieratá . Mačky , ktoré mám dve , psov – tiež mám dvoch , a samozrejme kone. 

Rada čítam kriminálky , a knihy vôbec. Mám rada čokoládu . Taktiež veľmi rada tvorím a objavujem nové techniky na tvorenie. 


Ahoj deti, volám sa Žofia,

budem asistentkou pre jedno úžasné dievčatko, ale rada pomôžem všetkým deťom v triede :).

Posledných päť rokov som pracovala ako učiteľka v špeciálnej materskej škole.
Mám rada zvieratá, hudbu – ale spievať neviem, rada sa hýbem a športujem.

Veľmi rada tvorím a milujem čokoládu.

Teším sa na spoločne strávené chvíle, na to všetko čo sa spolu naučíme a čo budeme objavovať.