Zbierka Deň narcisov 2023

Zbierka Deň narcisov 2023


20. apríla 2023

Naša škola sa po prvýkrát zapojí dobrovoľníkmi do zbierky Deň narcisov (Liga proti rakovine), ktorých môžete stretnúť v rôznych časoch: ráno pred školou, doobeda pred obecným úradom, poštou Hviezdoslavov a pred obchodom Billa Kvetoslavov, poobede v rámci ŠKD (školské ihrisko / jedáleň) pre rodičov žiakov a účastníkov zápisu do 1. ročníka.

"Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 onkologických pacientov. Život občas "bodne", obráti sa naruby a to v mnohých prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.
Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom na Slovensku už 33 rokov."

Do zbierky sa môžete zapojiť aj
- zaslaním SMS na 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)
- na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454.

Informácie o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Viac informácií

Pozrite si celý kalendár