Vyhlásenie súťaže o Cenu riaditeľky školy

Vyhlásenie súťaže o Cenu riaditeľky školy


10. marca 2023

Riaditeľka školy, PaedDr. Veronika Dropčová, PhD. vyhlasuje súťaž o Cenu riaditeľky školy. Cieľom tejto súťaže je prezentovať zručnosti, či produkty, ktoré žiaci získali a naučili sa vyrábať navštevovaním rôznych záujmových útvarov, príp. inou činnosťou prebiehajúcou v škole (teda aj počas vyučovania).

Pravidlá sú nasledovné:

 1. Termín uzávierky súťaže je 11.6.2024 o 17,00.
 2. Súťaží sa v tímoch. Tím tvorí vedúci krúžku (resp. skupiny žiakov), príp. iná zodpovedná osoba (ďalej len ako „vedúci tímu“) a skupina žiakov, ktorí spoločne v priebehu školského roka systematicky pracovali na tom, aby získali nové zručnosti, či vedomosti.
 3. Tímy môžu byť tvorené iba žiakmi školy (aj CZŠ aj CZUŠ), vedúci tímu musí byť zamestnancom školy.
 4. Do uzávierky súťaže je vedúci tímu povinný doručiť nasledovné informácie:
  • názov krúžku, ktorý sa bude v súťaži prezentovať, príp. názov triedy/skupiny detí dostatočne identifikujúci, kto je do tohto zoskupenia zapojený;
  • meno a priezvisko vedúceho tímu;
  • menný zoznam všetkých ďalších členov tímu (žiakov), ktorí sa podieľajú na produkte/predstavení, ktoré bude v súťaži odprezentované, s ich zaradením do konkrétnej triedy;
  • názov predstavenia/produktu;
  • trvanie predstavenia/prezentácie produktu v minútach.
 5. Všetky predstavenia a prezentácie produktov budú odprezentované v piatok, 13.6.2024 – presný čas bude stanovený dostatočne vopred. Prezentácia bude prístupná verejnosti.
 6. Trvanie jedného predstavenia/prezentácie produktov môže byť maximálne 7 minút.
 7. Hodnotí sa náročnosť predstavenia/výroby produktov, prejav počas predstavenia/prezentácie, a pod. Vítaný je tiež environmentálny, či duchovný obsah (resp. prvky týchto oblastí v predstavení/prezentácii).
 8. Súťaž sa uskutoční iba v prípade, že sa do nej zapojí aspoň 5 súťažných tímov, v opačnom prípade bude súťaž zrušená.

Výhercovia a ceny

 1. Výherný tím bude vybraný po prezentácii nezávislou komisiou, ktorá
  • bude pozostávať z členov, ktorí nepatria medzi vedúcich tímov;
  • bude pozostávať z členov vybratých riaditeľkou školy;
  • bude známa najneskôr deň pred prezentáciou.
 2. Výherný tím získa
  • diplom Ceny riaditeľky školy;
  • slávnostný obed (pizze podľa vlastného výberu, dezert podľa vlastného výberu);
  • balíček drobností (prekvapení) pre každého člena tímu.
 3. Vedúci výherného tímu získa
  • špeciálnu cenu (prekvapenie) ako odmenu za výborne vykonanú prácu.

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých súťažiacich a vstupujú do platnosti 10.3.2023.

 

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár