Spoločná modlitba na cintoríne

Spoločná modlitba na cintoríne


3. novembra 2023

V tento prvý piatok sa spoločne presunieme na cintorín vo Hviezdoslavove, kde sa spoločne pomodlíme za našich zosnulých a zapálime sviečky. Ak chcete, môžete sa k nám na cintoríne pridať i Vy...

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár