Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Celý deň
26. januára 2024

Riaditeľka CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a so súhlasom zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vyhlasuje  pre  žiakov CZŠ  sv. Martina ako org. zložky CSŠ sv. Martina riaditeľské voľno v piatok 26.1.2024. Žiaci nastúpia do školy v pondelok 29.1.2024.

Vyučovanie v CZUŠ sv. Martina bude riadne prebiehať.

Dôvodom vyhlásenia riaditeľského voľna je vzdelávanie zamestnancov školy, ktoré bude prebiehať počas celého dňa.

Ďakujem za pochopenie.

PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár