Požehnanie PermaRAJa a slávnostné odhalenie tabule