Divadelné predstavenie - Via Historica - Cesta slovenskou históriou

Divadelné predstavenie - Via Historica - Cesta slovenskou históriou


30. marca 2023

Čaká nás predstavenie Cesta slovenskou históriou - Od Viedne k Štúrovcom (bitka pri Viedni s Osmanmi 1683, Rákoczyho povstanie a Jánošík, Mária Terézia a Adam František Kollár, francúzska revolúcia a jej vplyv na Uhorsko, Štúrovci) v podaní šermiarsko-divadelnej kumpánie Via historica.
Jedná sa o 45 min. interaktívnu a zážitkovú hodinu dejepisu, ktorá obsahuje históriu, divadlo, šerm a zábavu a je vhodná pre žiakov prvého stupňa.
Na toto predstavenie sú pozvaní aj žiaci našej Cirkevnej základnej umeleckej školy.
CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár