Zápis detí do prvého ročníka v šk. roku 2021/2022 – predĺžený termín

Start date: 1. apríla 2021
End date: 24. apríla 2021