Milí priatelia našej Cirkevnej spojenej školy sv. Martina,

máte jedinečnú príležitosť podporiť našu školu a žiakov v nej jednoduchým spôsobom – darovaním svojich dvoch percent z vašich daní Občianskemu združeniu Spoločnosť Štvrtočanov Svätého Jakuba.

Ak ste navyše v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v nejakej organizácii, môžete zo svojich daní darovať až tri percentá.

Nezabúdajte tiež, že 1% zo svojich daní môže darovať aj právnická osoba – v daňovom priznaní vyhlási, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ňou určeným prijímateľom.

Všetky takto získané financie použijeme na zakúpenie pomôcok, ktoré budeme v škole potrebovať, resp. ak sa podarí získať dostatočný finančný obnos, radi by sme to investovali do „vybudovania“ preliezok v exteriéri školy. 😉


Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Ak si podávate daňové priznanie sami:

 • Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
 • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca 2022 buď
  • osobne na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo
  • poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo
  • elektronicky cez slovensko.sk.

 Ak sa o ročné zúčtovanie dane stará Váš zamestnávateľ:

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive (klik sem).
 • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane a podáte ho do 30. apríla 2022
  • osobne na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu alebo 
  • poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu alebo
  • to do 25.apríla 2022 doručte nám a vybavíme to my.

* Toto občianske združenie sa nám rozhodlo pomôcť, a tak môžeme v roku 2022 zbierať 2% z daní pre školu cezeň. Všetky prostriedky vyzbierané cez 2% z daní v roku 2021 boli použité na potreby našej školy (kúpili sme klavír) a podobne to bude i v roku 2022. V nasledujúcom roku – 2023 – už budeme 2% z daní zbierať cez OZ pri škole sv. Martina (to z legislatívnych dôvodov, žiaľ, v roku 2022 na tento účel ešte nemôže byť použité).