Milí priatelia našej novej – čoskoro otvorenej školy,

máte jedinečnú príležitosť podporiť školu jednoduchým spôsobom – darovaním svojich dvoch percent z vašich daní občianskemu združeniu Umelecký kolektív AGD*.

Nezabúdajte tiež, že 1% zo svojich daní môže darovať aj právnická osoba – v daňovom priznaní vyhlási, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ňou určeným prijímateľom.

Všetky takto získané peniaze použijeme na zakúpenie ďalších, inovatívnych a moderných učebných pomôcok, či na zakúpenie ďalšieho vybavenia do priestorov tried.


Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Ak si podávate daňové priznanie sami:

  • Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky.

 Ak daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive (klik sem).
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu, príp. ho včas doručíte nám (dohodneme sa cez facebook alebo na info@czshviezdoslavov.sk) a vybavíme to my.

* Toto občianske združenie už nenapĺňa svoj pôvodný účel, jeho členovia ho už nepoužívajú, preto nám ho „darujú“ a v priebehu roka 2021 bude premenované (a aj v ďalších aspektoch prispôsobené) tak, aby jeho názov vystihoval svoj hlavný účel – fungovať ako OZ pri našej Cirkevnej základnej škole sv. Martina vo Hviezdoslavove. Všetky prostriedky vyzbierané cez 2% z daní v roku 2021 už ale budú použité na vyššie deklarovaný účel.