Pracovná pozícia: učiteľ hry na husliach

E- mail: luboslav.nedorost@csshviezdoslavov.sk


Aký štýl hudby najradšej učím a prečo?

S deťmi hneď prvý rok hráme rôzne štýly hudby, nacvičili sme ľudové pesničky, koledy aj hudbu z rozprávok. A najviac sa teším keď budú hrať o rok , dva Vivaldiho husľové koncerty.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Moja snaha je, aby deti mali čo najširší prehľad v hudbe, či už klasická hudba, baroko, klasicizmus, romantizmus, ale aj folklór a jazz.

Z môjho súkromia prezradím, že…: 

Popri mojom pôsobení v orchestri a na škole sa rád vo voľnom čase venujem bicyklovaniu na Žitnom ostrove, kde som našiel možnosť udržiavania fyzickej kondície, ale aj spoznania okolia a objavovania a obdivovania zachovaných pôvodných domov, kostolov a kaštieľov s ich úžasnou architektúrou a zmyslom pre detail a estetickosť stavieb minulých storočí.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej? 

Pri učení detí obdivujem a mám rád ich spontánnosť a šikovnosť, schopnosť neustáleho zlepšovania sa. Baví ma rozpoznávať ich individualitu a pomáhať im v rozvíjaní ich talentu.