S veľkou radosťou Vás pozývame na slávnostné požehnanie našej novej Cirkevnej základnej školy sv. Martina a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove, ktoré sa uskutoční 1.augusta 2021 o 10,30 v priestoroch školy.

Slávnostnú svätú omšu, ktorou chceme poďakovať za dar nových cirkevných škôl, bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Termín slávnostného požehnania prvej slovenskej cirkevnej základnej školy a prvej slovenskej cirkevnej základnej umeleckej školy na Žitnom ostrove je symbolický, nakoľko pred rokom, 2.augusta 2020, sme slávnostne požehnali základný kameň tohto veľkého diela. Budova školy bola vybudovaná a bude slúžiť obci, ktorá je jednou z najrýchlejšie rastúcich obcí na Slovensku a v ktorej doteraz iná základná škola nebola. O jej veľkej potrebe bez pochýb svedčí i záujem zo strany rodičov – v prvom školskom roku otvoríme v základnej škole tri triedy v prvom ročníku a jednu triedu v druhom ročníku, do umeleckej školy prijímame približne 70 detí do odborov hudobných a literárno-dramatického.

 

Duchovný správca školy p. farár Robert Masicza

a

riaditeľka základnej školy PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.

a

riaditeľ základnej umeleckej školy Mgr. art. Ján Dúbravský