Naša škola je v školskom roku 2023/2024 zapojená do týchto projektov, programov, výziev a grantov:


 

Názov príjemcu: Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov

Názov projektu: We love NATURE!

Výška poskytnutej dotácie: 43 093€

Rok poskytnutia dotácie: 2022

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu.


Mliečny program – spolupráca s Organika s r.o.


Školské ovocie – spolupráca s Boni Fructi, s r.o.


Tréneri v škole – program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.


Dajme spolu gól – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Po škole s McDonald’s Cupom – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Permakultúrou k udržateľnosti – projekt, s ktorým sme ako žiadatelia uspeli v zamestnaneckej grantovej výzve Nadácie Slovenskej sporiteľne a získali sme naň 5000€. Podrobnejšie informácie prinesieme počas i po jeho realizácii.


Čerstvé hlavičky – program je pod záštitou spoločnosti Kaufland, s.r.o.


Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3  program je pod záštitou NIVAM, vďaka tomuto projektu máme školskú špeciálnu pedagogičku a dve asistentky.