Slávnostný začiatok školského roka 2023/2024 - Veni Sancte

Slávnostný začiatok školského roka 2023/2024 - Veni Sancte


4. septembra 2023

Milí žiaci, milí rodičia!

Po dvojmesačnej pauze sa v škole s našimi žiakmi opäť stretneme v pondelok, 4.9.2023 o 8:30 na slávnostnom Veni Sancte spojenom s otvorením školského roka.

Vstup do budovy bude od 8:10. Kvôli kapacitným obmedzeniam našej jedálne Vás prosíme, aby prváci prišli v sprievode jedného z rodičov (bez súrodencov, ktorí našu školu nenavštevujú), starší žiaci bez sprievodu. Školský rok otvoríme spoločne v jedálni, kde sa zdržíme približne hodinu, následne sa žiaci presunú do svojich tried (prváci spolu s rodičmi). Odchod zo školy bude v čase 10,30 - 11,00, prosíme o rešpektovanie tohto času.

Zápis do základnej umeleckej školy bude v tento deň prebiehať v čase od 10:00 do 16:00 u jednotlivých pedagógov, pripravíme pre Vás navigáciu, aby ste vedeli za kým ísť a kde ho nájsť. Zápis bude prebiehať aj v nasledujúci deň od 13,00 do 17,00. Zápisu sa zúčastňujú všetci žiaci (zápis sa vykonáva každý rok nanovo).

Prosíme, pokiaľ je to čo i len trochu možné, príďte pešo. V opačnom prípade využite na parkovanie aj parkovisko pri Športovom areáli bez bariér ("za školou"), príp. okolité ulice. Žiaľ, parkovanie pred obecným úradom a kultúrnym domom je momentálne nedostupné.

Prvý školský deň nie je v prevádzke školská jedáleň, ani školský klub detí. Od utorka (5.9.2023) máme riadny režim (ŠKD od 6:30, vyučovanie, obed, ŠKD do 17:30).

V prvý školský deň si žiaci do školy prinášajú iba čipy - pri príchode a odchode sa pípnu, prváci dostanú svoje čipy práve v tento deň (môžu sa odpípnuť pri odchode). V nasledujúci deň si žiaci do školy donesú prezuvky, pomôcky na výtvarnú výchovu a telesnú výchovu (tieto pomôcky môžu doniesť aj v stredu), ktoré si uložia do skriniek, od ktorých dostanú kľúče. Podotýkame, že prezuvky budú stáť v tzv. spojovacej chodbe pri vestibule v nových poličkách na to určených (všetci žiaci sa budú prezúvať na prízemí a topánky si budú odkladať do skriniek na poschodiach).

Všetky ďalšie informácie včas poskytneme aj v udalostiach na v tomto kalendári (na našom webe), aj cez edupage.

PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., riaditeľka školy

 

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár