Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Celý deň
26. mája 2023

Riaditeľka CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a so súhlasom zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vyhlasuje  pre  žiakov CSŠ  sv. Martina riaditeľské voľno v piatok 26.5.2023. Žiaci nastúpia do školy v pondelok 29.5.2023.

Dôvodom vyhlásenia riaditeľského voľna je vzdelávanie zamestnancov školy, ktoré bude prebiehať počas celého dňa.

Ďakujem za pochopenie.

PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár