Prijímacie pohovory do CZUŠ sv. Martina

Prijímacie pohovory do CZUŠ sv. Martina


7. júna 2023

Milí rodičia, milí žiaci,

pozývame Vás na prijímacie pohovory do Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina ako org. zložky Cirkevnej spojenej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove, ktoré sa uskutočnia 7. júna 2023. Prihlášku treba vyplniť vopred podľa inštrukcií nižšie.


V školskom roku 2023/2024 otvárame dva odbory a v nich nasledovné zamerania, a to:

 • literárno-dramatický odbor;
 • hudobný odbor so zameraním na:
  • hra na husliach;
  • hra na cimbale;
  • hra na flaute;
  • sólový spev;
  • zborový spev;
  • hra na klavíri;
  • hra na gitare;
  • hra na trúbke.

Zameranie v hre na cimbal otvoríme v prípade, že sa do tohto odboru prihlásia aspoň 4 žiaci.

Do prípravného ročníka prijímame žiakov, ktorí budú v budúcom školskom roku prvákmi v základnej škole (nie len v tej našej).


Ak máte o niektorý z vyššie uvedených odborov záujem, postupujte, prosíme, nasledovným spôsobom:

 1. Vyplňte online prihlášku na tomto mieste. Netlačte ju, na podpis Vám ju nachystáme my.
 2. Po nejakom čase (je to individuálne, nakoľko je tento krok manuálny) Vám príde email s výzvou rezervovať si termín osobného stretnutia, ktoré prebehne 7.júna 2023. Prosíme, urobte tak.
 3. Na osobné stretnutie si prineste svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (môže byť aj originál, nebudete nám to nechávať, poslúži to iba na kontrolu údajov).
 4. Na osobnom stretnutí podpíšete i čestné vyhlásenie - súhlas s katolíckym smerovaním školy.
 5. Na osobnom stretnutí podpíšete i čestné vyhlásenie - že Vaše dieťa bude žiakom iba našej CZUŠ.

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár