Koncert husľovej triedy

Koncert husľovej triedy


29. marca 2023

Pozývame Vás na koncert husľovej triedy, ktorý sa uskutoční dňa 29.3.2023 o 16,00 v školskej jedálni.

Koncert bude v trvaní maximálne 40 minút. Rodičia, ako aj starí rodičia, priatelia, susedia, ale aj iní priaznivci sú srdečne vítaní.

Andrej Machač, učiteľ hry na husliach

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár