Exkurzia do mestskej knižnice v Šamoríne

Exkurzia do mestskej knižnice v Šamoríne


13. marca 2023

Exkurzia do knižnice, v ktorej sa žiaci oboznámia so základnými princípmi vypožičiavania kníh, na túto exkurziu idú žiaci 1.A a 1.B.

Mestská knižnica Šamorín

Pozrite si celý kalendár