Celoškolská púť do Marianky

Celoškolská púť do Marianky


13. októbra 2023

Srdečne Vás pozývame na púť do Marianky, ktorá bude v piatok, 13.10.2023 od 8,15 do cca 13,30. Pocestujeme piatimi autobusmi - štyri budú určené pre našich žiakov a učiteľov, jeden je pre Vás - rodičov a starých rodičov.

Cieľom púte je spoznať toto pútnické miesto, dozvedieť sa o ňom viac a spoločne stráviť deň v mesiaci, ktorý je venovaný úcte starším, ale i modlitbe ruženca.

Prihlasuje sa cez Edupage, ideálne do pondelka (utorka) v danom týždni.

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár