Rad/dá tvoríš? Objavuješ? Experimentuješ?

Tak sa pridaj k nám!

Otvárame krúžok  koncipovaný tak, aby si sa zrozumiteľným spôsobom zoznámil/a so svetom umenia a širokou škálou vyjadrovacích prostriedkov a techník pri tvorení. Jedinečnosť zážitku a pozitívnej skúsenosti pri odkrývaní vlastných tvorivých možností otvára nové prístupy v myslení.

Tomuto všetkému sa budeme postupne venovať:

  • maľba, kresba, základné grafické techniky, dekoratívne techniky, úžitkové umenie, dizajn,
  • budeme sa venovať rovnako „intelektuálnemu realizmu“ ako aj „zrakovému realizmu“,
  • jednoduchý úvod do perspektívy, pomery, meranie.

Budeme podporovať prvotný spôsob kresby, ktorý je skôr súčasťou hry, rozvíjanie obrazových predstáv bez predlohy, pamäťové hry, pohybové transformačné predstavy, reprodukovanie statickej aj kinetickej predlohy.

Teším sa na TEBA!

Výtvarný krúžok povedie pani vychovávateľka Macka vždy v piatky v čase medzi 13,10 – 14,10.