Rada by som Vám predstavila baletné štúdio špičkovo.

Štúdio vzniklo na želanie blízkeho okolia, aby aj naše deti mali možnosť robiť niečo pekné, zaujímavé, kvalitné, so skúsenými pedagógmi, niečo čo ich bude baviť, na čo sa budú tešiť, čo ich bude vzdelávať a obohacovať a za čím nebudú musieť ďaleko dochádzať. Prináša Vám hodiny tanca tu vo Vašej CZŠ sv. Martina vo Hviezdoslavove.

Tanečné hodiny v dĺžke 45 min. sú adekvátne prispôsobené veku detí, ich schopnostiam a túžbam. Deti majú v rámci krúžkov na výber z dvoch tanečných aktivít, a to hodín: TANEČNÁ PRÍPRAVA a HODINA BALETU.

Hodina tanečnej prípravy bude zameraná na základy správneho držania tela, hudobnú rytmiku, jednoduché tanečné kroky a cvičenia, ako aj tanečnú pripravenosť, koordináciu, rovnováhu, elasticitu tela a kondíciu. Je podaná deťom v jednoduchej podobe, a to vo forme hier a tanečných aktivít, ktoré motivujú žiakov k prirodzenému pohybu – k tancu.

Cieľom hodiny baletu je naučiť deti koordinácii, hudobnej rytmike, zoznámiť sa s prvkami aj terminológiou klasického tanca (baletu), zvládnuť jednotlivé cvičenia, smery, priestor aj orientáciu, budovať schopnosť sústrediť sa, tvoriť tanečné kombinácie, variácie aj malé choreografie, zabaviť sa pri pohybových a tanečných hrách a vytvoriť tak ucelenú baletnú hodinu.

Obe tanečné hodiny budú mať možnosť rodičia detí uvidieť raz ročne na „otvorenej hodine pre rodičov“. Prihlasovanie bude spustené v septembri a isto sa o ňom včas dozviete.

Veľmi sa na deti tešíme a veríme, že im tato krásna aktivita a tanečné umenie prinesie veľa pozitív, nielen v priestoroch školy, ale aj do života, na ktorý ho spoločne pripravujeme.

Hodiny tanečnej prípravy budú prebiehať v utorky v čase od 13,15-14,00, hodiny baletu v utorky v čase 14,05-14,50.

Petra Jaroszewicz, Mgr. art.