Cieľom futbalového krúžku v našej škole je prispieť k tréningu budúcich profesionálnych futbalistov.

Hlavným cieľom je ale – JEDNOZNAČNE – prispieť k radosti z hry, z pohybu, z pobytu na čerstvom vzduchu.

Vítaní sú teda všetci tí, ktorých naše ciele zaujali. 🙂

Máme dva futbalové krúžky, ktoré u nás fungujú v spolupráci so SFZ: Dajme spolu gól (určený pre žiakov 1. a 2. ročníka) a McDonald’s Cup (pre žiakov 3. a 4. ročníka).

Trénermi týchto krúžkov budú „naši rodičia“ – Marek Mastiš a Dominika Mastišová. Futbalové tréningy budú prebiehať v pondelky v čase 15,15 – 16,15, avšak iba v čase priaznivého počasia.