Informácie o pracovnom mieste


Miesto výkonu práce
Hviezdoslavov

Druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer

Dátum nástupu
21.8.2024

Mzdové podmienky
podľa platovej tarify pedagogických zamestnancov s osobným príplatkom


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti


 • formovanie vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí v čase mimo vyučovania;
 • rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov detí v čase mimo vyučovania;
 • príprava na prácu s deťmi a vedenie príslušnej dokumentácie;
 • vedenie rôznych záujmových skupín a krúžkov (hudobné, športové, remeselné, atď.);
 • organizovanie rôznych vychádzok, výletov, exkurzií, kultúrnych podujatí a podobne;
 • konzultovanie a riešenie vzniknutých problémov a poskytovanie poradenstva deťom;
 • vykonávanie dozoru nad žiakmi pri spontánnych činnostiach žiakov, pri stravovaní žiakov zaradených do ŠKD, pri pobyte vonku, či odprevádzaní žiakov;
 • pomoc deťom s domácimi úlohami;
 • vykonávanie i ďalších prác, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť ŠKD podľa pokynov riaditeľky školy.

Zamestnanecké výhody, benefity


 • nové priestory cirkevnej základnej školy nachádzajúcej sa v centre obce, zahŕňajúce aj samostatné priestory pre oddych zamestnancov;
 • výborný a podporujúci kolektív, rodinná atmosféra;
 • vedenie, ktoré počúva a podporí svojich zamestnancov;
 • priestor na ďalšie vlastné vzdelávanie, osobnostný rast;
 • priestor na implementáciu vlastných nápadov a postupov.

Požiadavky na zamestnanca


Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogika, vychovávateľstvo
 • alebo vysokoškolské I. alebo II. stupňa, resp. s ukončeným DPŠ.

Počet rokov praxe
bez podmienky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Hľadáme do nášho kolektívu pani vychovávateľky a pánov vychovávateľov, ktorí

 • vnímajú túto prácu v prvom rade ako povolanie a poslanie pracovať na celostnom rozvoji „svojich detí“ v súlade s katolíckym smerovaním školy;
 • (pre ktorých) je tvorivosť, trpezlivosť, zodpovednosť a profesionalita samozrejmosťou;
 • sú tímovými hráčmi;
 • sa podieľajú na školských aktivitách a rozvíjajú si vzťahy so všetkými členmi školy;
 • chápu používanie digitálnych technológií vo vyučovaní ako spôsob, ktorým môžu priviesť „svoje deti“ k rozumnému využitiu takýchto nástrojov;
 • majú svoju prácu radi a sú ochotní na sebe pracovať.

O nás


Stručná charakteristika
Cirkevná spojená škola sv. Martina vo Hviezdoslavove je jedinou školou v obci, pričom má dve organizačné zložky – základnú školu a základnú umeleckú školu. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza. Vo vyučovaní používame inovatívne metódy (ComeniaScript, Hejného matematika, informatika a angličtina od prvého ročníka), ich znalosť pre nástup do práce je výhodou, nie však podmienkou.

Počet zamestnancov
V tejto chvíli máme 39 zamestnancov, plánujeme prijať ďalších 4 pedagogických zamestnancov (pozície učiteľ/ka pre prvý stupeň, vychovávateľ/ka v ŠKD, učiteľ/ka s aprobáciou MAT-GEO-TECH).

Kontakt
Kontaktná osoba: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., riaditeľka školy
E-mail: zamestnanie@csshviezdoslavov.sk