Začiatok školského roka 2021/2022

Date: 2. septembra 2021
Location: Školská 1661/4, Hviezdoslavov

Školský rok 2021/2022 začína 2.9.2021, program je nasledovný:

  • 9,00 – 9,30 – jedáleň školy – Bohoslužba Veni Sancte spojená s požehnaním detí a učiteľov do nadchádzajúceho školského roka
  • 9,30 – 10,00 – jedáleň školy – príhovor riaditeľky, následne rozdelenie žiakov podľa tried a ich presun do jednotlivých učební (jeden z rodičov bude môcť ísť so svojím dieťaťom do triedy)
  • 10,00 – 11,00 – jednotlivé učebne – zoznámenie sa s pani učiteľkou, s pani vychovávateľkou/vychovávateľom, základné informácie pre rodičov

Žiakov prosíme, aby si doniesli aj svoje prezuvky. 🙂

V tento deň nebudeme podávať obedy a nebude fungovať ŠKD.

Prevádzku obedov a ŠKD spustíme v piatok, 3.9.2021.