Bude Vaše dieťa naším žiakom/žiačkou?

Start date: 12. septembra 2020
End date: 22. marca 2021

Zisťovanie záujmu o zápis detí do Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove (ďalej len “ naša CZŠ“) v školskom roku 2021/2022.

  • Formulár je určený rodičom detí, ktoré sú v prebiehajúcom školskom roku 2020/2021 predškoláci, resp. už navštevujú prvý ročník základnej školy.
  • Výsledky tohto dotazníka oi. ovplyvnia otvorenie druhého ročníka v školskom roku 2021/2022 (ak bude dostatočný záujem a naplnia sa kapacity na otvorenie dvoch tried druhého ročníka, otvoríme oba ročníky).
  • Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/X5XFbkS43waoXwLH8