Tretia hodina telesnej výchovy je pre našu školu neprípustná

Milí rodičia, zamestnanci, ale i náhodní „okoloidúci“,

pred niekoľkými dňami schválila Národná rada SR novelu zákona 245/2008 Z. z., tiež známeho ako školský zákon, ktorou nariaďuje všetkým základným školám povinne pridať tretiu hodinu telesnej výchovy (ďalej len ako „3.h TSV„) týždenne. S týmto absolútne nesúhlasíme a dôvody, ktoré nás k tomuto nesúhlasu vedú, sú nasledovné:

 • 3.h TSV nebude hodina pridaná do rozvrhu navyše, bude to hodina, ktorou sa nahradí nejaký iný predmet, ktorý už škola má vo svojom školskom vzdelávacom programe zavedený cez tzv. disponibilné hodiny.
  • Čo to znamená pre nás? Na prvom stupni máme možnosť prerozdeliť 8 disponibilných hodín. Nakoľko sme cirkevnou školou, 4 hodiny z týchto ôsmich disponibilných sú určené na náboženstvo. Zvyšné 4 hodiny sme dali informatike a angličtine v prvom a druhom ročníku (v treťom a štvrtom ročníku sa tieto dva predmety už vyučujú povinne). Vyučujeme teda jednu hodinu angličtiny a jednu hodinu informatiky v prvom a aj v druhom ročníku. Ak sa zavedie povinná 3.h TSV, budeme musieť 4 disponibilné hodiny dať predmetu telesná výchova, a preto budeme musieť angličtinu a informatiku v prvom a druhom ročníku zrušiť. Neskôr, na druhom stupni, nebudeme môcť disponibilnými hodinami podporiť predmety anglický jazyk, matematika a informatika tak, ako to plánujeme v našom školskom vzdelávacom programe.
 • Prechodné ustanovenie hovorí, že školy, ktoré nemajú telocvičňu, môžu zavedenie 3.h TSV presunúť až na rok 2025.
  • Čo to znamená pre nás? V najbližšom školskom roku 3.h TSV nezavedieme. Je vysoko pravdepodobné, že v roku 2025 telocvičňu už budeme mať, v tom školskom roku už budeme mať v škole 12 tried v šiestich ročníkoch. Tri hodiny telesnej výchovy týždenne znamenajú, že by sa v telocvični (hlavne v čase zlého počasia) malo odučiť 12 x 3 = 36h TSV týždenne. Denne je to teda 7 alebo 8 hodín. Viete si predstaviť, že bude Vaše dieťa prichádzať do školy na nultú hodinu, aby mohlo mať telesnú výchovu, resp. že bude cvičiť počas siedmej (ôsmej) hodiny? A to ešte ani nebudeme (ako škola) kapacitne na vrchole! Až budeme raz mať 9 ročníkov, bude to 18 tried, bude to 18 x 3 = 54h, teda 10 – 11 hodín telesnej výchovy denne (a to ešte nezohľadňujeme fakt, že na druhom stupni sa telesná výchova učí oddelene pre chlapcov a dievčatá). Neuspokojte sa s tvrdeniami, že „veď môžu byť dve triedy v jednej telocvični“, lebo je to podobné, ako keď „môžu byť dve triedy v jednej triede a učiť sa tam spolu dve rôzne témy z matematiky“. Nie, nemôžu. Ak to má mať úroveň a má to spĺňať nejaký účel, má byť na to vytvorený priestor.
 • 3.h TSV prispeje k zvýšeniu pohybu a zlepšeniu zdravia detí.
  • Čo to znamená pre nás? A nielen pre nás: kto na telesnej výchove nechce cvičiť, nebude cvičiť ani na dvoch, ani na troch hodinách. Dievčatá sú schopné aj dvakrát v mesiaci vyhovoriť sa na „svoje dni“. Je to tak a 3.h TSV to nezmení. Šport je pre zdravie dôležitý, ale pokiaľ k tomu človeka nevedie vlastná motivácia, sotva sa mu bude venovať. Ponúkame žiakom športové krúžky podľa našich možností, (aj v spolupráci s Vami) organizujeme športové udalosti, sme zapojení do projektu Tréneri v škole, čím robíme hodiny telesnej výchovy zaujímavejšími.
 • Telesná výchova má byť (rovnako ako iné predmety) odučená kvalifikovanými pedagógmi.
  • Čo to znamená pre nás? Na druhý stupeň budeme potrebovať telocvikárov, ktorí odučia 5 (ročníkov) x 2 (triedy v ročníku) x 3 (hodiny TSV)  = 30h telesnej – to je čosi viac ako jeden úväzok. Pre nás je toto v poriadku. Musíme ale dodať, že je mnoho škôl, ktoré majú úväzky rozdelené tak, že s 3.h TSV nerátajú, telocvikárov vo svojom okolí nemajú a je vysoký predpoklad, že tie tretie hodiny TSV odučia nemčinári, či angličtinári, aby si svoj úväzok (ktorý pôvodne rátal s nemčinou, či angličtinou) doplnili. Z pohľadu zákona to bude legálne, budú hodiny telesnej výchovy ale skutočne odučené kvalifikovane?
 • Tréneri z projektu Tréneri v škole môžu škole pomôcť s odborným odučením telesnej výchovy.
  • Čo to znamená pre nás? Projekt je určený pre prvý stupeň. Na každej hodine telesnej výchovy musí byť prítomný okrem trénera aj učiteľ, ktorému sa táto hodina ráta riadne do úväzku. Ak (v našom prípade) prvostupniar neodučí angličtinu, či informatiku, ktorú zatiaľ máme, bude musieť odučiť telesnú. Takže tréner nenahradí učiteľa, len mu na hodine pomôže. Navyše od budúceho školského roka bude tento program už založený na spoluúčasti školy (zo štyroch hodín, na ktorých bude tréner, mu jednu budeme platiť my).
 • Zákonodarcovia rozhodli, musíme to rešpektovať.
  • Čo to pre nás znamená? Že máme medzi zákonodarcami (poslancami NR SR) ľudí, ktorí nie sú odborníkmi a nedajú si od odborníkov poradiť. Pred tým, ako prešla táto novela, prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie, v ktorom sa vyjadrovali mnohé organizácie zastrešujúce školy na Slovensku (pre nás relevantné sú Združenie základných škôl SlovenskaZdruženie katolíckych škôl Slovenska). Neboli vypočuté. Poslanci usúdili, že majú o potrebách a nastaveniach škôl dostatočný prehľad, informácie, …, a rozhodli. Neodpustím si, prepáčte: už len počkajme, kedy sa v NR SR schváli, že slepé črevo sa má operovať cez ucho. Keď sú odborníkmi do školstva, prečo by neboli do medicíny?

Nesúhlasíme s povinným zavedením tretej hodiny telesnej výchovy,

 • pretože to obmedzuje profiláciu našej školy,
 • pretože neočakávame, že tretia hodina povedie k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov,
 • pretože nie sme schopní (a ani nemáme priestor) postaviť dve telocvične tak, aby boli hodiny TSV odučené odborne a v slušnom priestore,
 • pretože nechceme, aby bola telesná výchova vyučovaná ne-telocvikármi,
 • pretože nás uráža, že nám niekto direktívne, bez odbornej diskusie, bez vypočutia stoviek odborných názorov nanucuje niečo, čo povedie k vyššie uvedeným bodom.

Prosíme Vás o podporu v tejto veci, čo iné ako tlak verejnosti môže pomôcť? Na webe MySlovensko | Spoločenský startup | Milión hlasov je anketová otázka, v ktorej sa môžete vyjadriť. Podporte, prosíme, nesúhlas s touto neodborne prijatou novelou jedným kliknutím. A tiež prosíme – hádam ešte viac – podpíšte petíciu proti tejto iniciatíve – Petícia proti povinnému zavedeniu 3. hodiny telesnej a športovej výchovy v školách – Peticie.com.

Ďakujeme!

(A o tom, ako to dopadlo s príspevkom na učebnice, Vám napíšeme nabudúce…)

Za tím CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov

PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., riaditeľka školy

One Comment to “Tretia hodina telesnej výchovy je pre našu školu neprípustná”

 1. Nesúhlasim so zavedenim 3. hodiny telesnej vychovy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *