Milí rodičia,

zápis prijatých žiakov do Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina sa uskutoční 2.septembra v čase 11,00 – 13,00, a potom v čase 15,00 – 18,30 v kancelárii p. riaditeľa Dúbravského na 1.poschodí.

Počas zápisu sa dozviete všetky informácie potrebné k štúdiu na CZUŠ sv. Martina.

Tešíme sa na Vás!

Ján Dúbravský, riaditeľ CZUŠ sv. Martina