Milí rodičia,

pozrime sa na aktuálne pravidlá v školách v súvislosti s aktualizovaným školským semaforom, ktoré nadobudli účinnosť od pondelka – 28.2.2022.

1. Testovanie dieťaťa samotestami je naďalej odporúčané.

Prosím, testujte svoje deti v pondelky a štvrtky ráno. Prosím Vás o to preto, že deti bývajú veľmi často bezpríznakovými prenášačmi, a preto skutočnosť, že sú nakazené koronavírusom u nich nemusí byť sprevádzaná žiadnymi príznakmi.

Prosím Vás tiež o to, aby ste použitie samotestov nahlásili cez Edupage – modul Žiadosti / Vyhlásenia. O ďalšie testy môžeme žiadať len ak máme nahlásený dostatočný počet použitých testov, ktoré sme Vám už odovzdali.

2. Ak bude mať žiak/učiteľ pozitívny SAMOtest, trieda nejde do karantény.

Dieťa/učiteľ ostáva v domácej izolácii po dobu 5 dní. Zvyšok triedy chodí naďalej do školy, ale má povinnosť nosiť rúško (ideálne však respirátor) po dobu ďalších 10 dní.

3. Ak bude žiak/učiteľ úzkym kontaktom niekoho mimo školy (napr. iný člen domácnosti), ostáva tento žiak/učiteľ v karanténe.

Povinná karanténa sa ruší iba pre prípad úzkeho kontaktu v škole a samozrejme, výnimku z povinnej karantény v prípade úzkeho kontaktu mimo školy majú osoby, ktoré sú plne zaočkované, resp. prekonali covid v období posledných 180 dní.

4. Rúška sú povinné pre všetkých žiakov, ale iba v spoločných priestoroch.

V triedach, kde nedochádza k premiešavaniu žiakov z rôznych tried, žiaci rúška nosiť nemusia, učitelia naďalej áno. Rúško (ideálne  respirátor) však musí nosiť dieťa, ktoré sa vracia po 5-dňovej izolácii (po tom, čo bolo pozitívne), a to počas doby 5 dní.

5. Vstup návštevníkom do budovy školy je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“.

To – pokiaľ ste „našim rodičom“, nájdete v Edupage. V inom prípade ho môžete vyplniť v papierovej podobe.

6. Krúžková činnosť, rovnako i vyučovanie v ZUŠ sa bude realizovať.

Vyučovanie v ZUŠ už nie je podmienené režimom OTP, jediné, čo sa vyžaduje, je potvrdenie o bezpríznakovosti (nájdete to v Edupage – modul Žiadosti / Vyhlásenia).

 


Ostatné pravidlá pokračujú naďalej:

  • potvrdenie o bezpríznakovosti posielate cez Edupage vždy vtedy, ak Vaše dieťa nebolo 3 a viac dní po sebe idúcich v škole;
  • zaočkovanie rodiča nepodmieňuje vstup dieťaťa do školy
  • ZŠ sa celoplošne nezatvárajú

Ďakujeme za spoluprácu!

Veronika Dropčová, riaditeľka školy