Vitajte u nás!

V našej Cirkevnej spojenej škole sv. Martina vo Hviezdoslavove!

Od 1.januára 2022 došlo k spojeniu dvoch škôl, ktoré tu v septembri 2021 začali plniť svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to Cirkevnej základnej školy sv. Martina a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina. Nová – spojená škola – tak bude mať tieto dve organizačné zložky, pričom naďalej pokračuje i činnosť Školského klubu detí a Školskej jedálne ako súčastí spojenej školy.

Náš skvelý tím pedagógov budeme v najbližších rokoch vždy rozširovať. Informácie o voľných pracovných miestach zverejňujeme spravidla začiatkom kalendárneho roka.

A špeciality našej základnej školy? Nielenže podporujeme oblasť duchovného rozvoja vašich detí (a to rôznymi aktivitami naprieč celým školským rokom), aktívne sa začíname zameriavať na charakterové vzdelávanie našich detí, rozširujeme aj výučbu jazykov (angličtina už od prvého ročníka, taliančina ako krúžok), matematiku  vyučujeme výlučne Hejného metódou a prváci sa u nás učia písať fontom ComeniaScript, ale od prvého ročníka majú naši žiaci aj odborne vedenú informatiku.

Naša základná umelecká škola ponúka výučbu vo viacerých hudobných odboroch (klavír, gitara, trúbka, flauta, husle, spev) a v literárno-dramatickom odbore.

V škole momentálne prebiehajú dve školské súťaže: Školská environmentálna súťaž a súťaž o Cenu riaditeľky školy. Prečítajte si o nich viac! 🙂

138

žiakov v CZŠ

103

žiakov v CZUŠ

50

prvákov plánujeme prijať

6

nových zamestnancov hľadáme

Kalendár udalostí CSŠ sv. Martina

Udalosti v mesiaci jún 2023

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29. mája 2023(1 event)

16:30: Koncert pedagógov - husle, cimbal, flauta a trúbka


29. mája 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
30. mája 2023
31. mája 2023
1. júna 2023
2. júna 2023
3. júna 2023
4. júna 2023
5. júna 2023
6. júna 2023
7. júna 2023
8. júna 2023
9. júna 2023(1 event)

16:30: Triedny koncert - p. učiteľka Šramová


9. júna 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
10. júna 2023
11. júna 2023
12. júna 2023(1 event)

16:30: Triedny koncert - hra na klavíri


12. júna 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
13. júna 2023
14. júna 2023
15. júna 2023
16. júna 2023
17. júna 2023
18. júna 2023
19. júna 2023
20. júna 2023
21. júna 2023(1 event)

16:30: Záverečný koncert CZUŠ sv. Martina


21. júna 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
22. júna 2023(1 event)

16:30: Triedny koncert - spev a klavír


22. júna 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
23. júna 2023
24. júna 2023
25. júna 2023
26. júna 2023
27. júna 2023
28. júna 2023
29. júna 2023
30. júna 2023
1. júla 2023
2. júla 2023

Projekty

Naša škola je v školskom roku 2022/2023 zapojená do týchto projektov, programov, výziev a grantov:

 


Mliečny program – spolupráca s Organika s r.o.


Školské ovocie – spolupráca s Boni Fructi, s r.o.


Tréneri v škole – program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.


Dajme spolu gól – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Po škole s McDonald’s Cupom – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Permakultúrou k udržateľnosti – projekt, s ktorým sme ako žiadatelia uspeli v zamestnaneckej grantovej výzve Nadácie Slovenskej sporiteľne a získali sme naň 5000€. Podrobnejšie informácie prinesieme počas i po jeho realizácii.


We love NATURE! – projekt, s ktorým sme ako žiadatelia uspeli vo výzve Environmentálneho fondu a získali sme naň 43 093 €. Podrobnejšie informácie prinesieme počas i po jeho realizácii.


Čerstvé hlavičky – program je pod záštitou spoločnosti Kaufland, s.r.o.


 Školský digitálny koordinátor – projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Najnovšie články

Informácie o všetkých novinkách nájdete práve tu.